.

.

.

لطفا صبر کنید

ساختمان اداری یوسف آباد

کارفرما:

شرکت همکاران سیستم

موقعیت:تهران، یوسف آباد

تاریخ:2012

نوع: اداری

توضیحات

پروژه ی اداری یوسف آباد مربوط به شرکت همکاران سیستم بود که قصد داشت طرح گسترش مجموعه ی خود را در بنای همجوار اجرا نماید. هماهنگی دو ساختمان مجاور که مربوط به یک شرکت مشترک هستند، از ایده های اولیه ی شکلگیری فرم بنای جدید بود. لذا پس از شکلگیری فرم بر اساس حیطه بندی و روابط فضایی بنا، از ترکیب مصالح آجر، کامپوزیت و شیشه مشابه با ساختمان قبلی استفاده شد. ابعاد و تناسبات پنجره و تراس ها نیز هماهنگی خود را حفظ نموده و نهایتا ساختمان جدید، در عین مدرن بودن با ساختمان قبلی ارتباط فرمی برقرار می نماید. موقعیت نمایشگاهی برای عرضه ی محصولات شرکت که از خواسته های کارفرما بود، بنا به اهمیت ارتباط آن با کاربران در طبقه ی همکف جانمایی شد و باعث شفافیت کامل این طبقه گردید. در ادامه ارتباط نمایشگاه و لابی ورودی، شفافیت را از خارج به داخل بنا انتقال داد و ابعاد فضای داخلی را بزرگتر جلوه نمود.