.

.

.

لطفا صبر کنید

(ملی پلاس (شعبه دیجیتال بانک ملی

کارفرما:

بانک ملی ایران

موقعیت:تهران، خیابان انقلاب

تاریخ:2018

نوع: تجاری

توضیحات

در راستای تصمیم بانک ملی ایران برای راه اندازی اولین بانک دیجیتال، مسابقه ای محدود برای اولین شعبه ی ملی پلاس برگزار گردید. طرح پیشنهادی ارائه .شده از سوی شرکت ازنو برای شعبه، به مساحت 500متر مربع در دو طبقه، بعنوان طرح برگزیده انتخاب شد