.

.

.

لطفا صبر کنید

ویلای کوهسار شماره 2

کارفرما:

آقای مهندس مجدالحسینی

موقعیت:کرج، کوهسار

تاریخ:

نوع: مسکونی

توضیحات

ویلای کوهسار شماره 2