.

.

.

لطفا صبر کنید

موزه آب اصفهان

کارفرما:

توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری اصفهان

موقعیت:اصفهان

تاریخ:2012

نوع: عمومی

توضیحات

طراحی موزه ی آب اصفهان در مقابل مجموعه ی فرشچیان به منظور تاکید بر اهمیت و جایگاه زاینده رود در برپایی و رونق شهر آغاز به کار شد. به همین منظور روند تعامل شهر و زاینده رود، ایده ی اصلی شکلگیری حجم قرار گرفت. بیننده با عبور از مسیر ترک خورده ی کفسازی (اشاره به خشکی آب) و گذشتن از سردر شهر، حجمی صلب را می بیند که به اصفهان قدیم و دور از دید در یک سمت زاینده رود اشاره دارد. بعد از آن مکعبی شفاف با مقیاس بزرگتر حجم اولیه را در برگرفته و نماینگر اصفهان جدید است که هم در دو طرف آب شکل گرفته و هم قابل دید است. فضای داخلی این مکعب، نمایشگاهی از موضوعات مرتبط با آب است که دیواره های بتنی آن از دل حوضچه ی آب برخواسته و بر اهمیت آب در منشا شکلگیری موضوعات دلالت می کند. این فضای گالری با نوری که از سقف های مجوف می گذرد، علاوه بر تداعی فضایی معنوی امکان خروج رطوبت و هوای گرم را فراهم می سازد. نهایتا سایر فضاهای فرهنگی و خدماتی با رمپ و پله های شاخص در طبقه ی زیرزمین جاگذاری شدند.