.

.

.

لطفا صبر کنید

آموزشگاه موسیقی چشمه

کارفرما:

آقای سیاوش جعفریان

موقعیت: تهران، شهرک چشمه

تاریخ:2016

نوع: عمومی بازسازی

توضیحات

چالش اصلی در طرح بازسازی آموزشگاه موسیقی شهرک چشمه به منظور انجام فعالیت های هنری-فرهنگی و در حمایت از کودکان کار، ایجاد فضایی با حس مکان و خاطره انگیز برای مخاطبینش بود که بتواند تداعی فضایی گرم و صمیمانه را بنماید. استفاده از کرکره های چوبی در ترکیب با شیشه در عین سازگاری با کالبد مدرن بنا، سعی در زدودن سردی آن و دعوت افراد به داخل نموده و البته این جدال در حضور بینابینی فضای مدرن و نوستالژیک، به نمای ساختمان خلاصه نشده و به داخل بنا نیز نفوذ می نماید. بدین ترتیب در کنار المان های مدرن داخلی، عناصری همچون دست انداز حصیری پله، فرش، مبلمان، تابلوهای کوچک و متعدد هنری به گونه ای انتخاب شده اند که حس و حال محفلی صمیمانه را القا نماید. فضای لابی با مقیاس کوچک خود، از حضور نورگیر سقفی با یک تک درخت بهره می گیرد و در بالا به سقفی با شیشه های رنگی منتهی می شود. نهایتا در ادامه ی ایده های فضایی مجموعه، فضاهای خدماتی و مدیریتی در طبقه ی همکف و کلاس های آموزشی در طبقه ی اول واقع گردیدند.