.

.

.

لطفا صبر کنید

بانک خیابان آزادی

کارفرما:

آقای کریم زاده

موقعیت:تهران، خیابان آزادی، تقاطع جیحون

تاریخ:2014

نوع: عمومی بازسازی

توضیحات

پروژه ی بانک خیابان آزادی که در تقاطع خیابان آزادی و جیحون واقع شده است، برای یکی از شعبات پست بانک در نظر گرفته شده بود. از آنجاییکه در طراحی این ساختمان، اصرار کارفرما بر نمایش ارتفاع نیم طبقه در نمای ورودی و شفافیت کامل بنا بود، لذا برای تاکید بر ورودی، از شیشه های خفته و لوورهای افقی استفاده شد که با وجود ظرافت خود، ارتباط بیرون و درون را حفظ می نمایند. چالش مهم در طراحی فضای داخلی این پست بانک، وجود تاسیسات الکتریکی زیاد به دلیل مسائل امنیتی و سیستم های شبکه ی الکترونیکی بانکی بود که برای پوشش آنها، دیواره ی کاذبی کل فضا را پوشش داد. با دو پوسته شدن دیوارها، فضایی برای ایجاد الگو روی سطح وسیع آنها حاصل شد و حفره ها نه تنها یکنواختی فضا را از بین بردند، بلکه با حضور نورپردازی در داخل آنها بر هویت سازمانی مجموعه تاکید نمودند (داخل حفره ها با ام دی اف هایی به رنگ سازمانی مجموعه پوشیده شده است).